Andai al-Qur’an Berbicara

Waktu engkau masih kanak-kanak, kau laksana kawan sejatiku Dengan wudu’ aku kau sentuh dalam keadaan suci, Aku kau pegang, kau junjung dan kau pelajari. Aku engkau...